Michel Tapié de Céleyran (1909 - 1987)

Tapé was een Franse kunstcriticus die wordt beschouwd als de belangrijkste theoreticus van het tachisme en de informele kunst. Hij was familie van Henri de Toulouse-Lautrec. Zijn boek Un art autre (1952) was erg invloedrijk in de bevestiging van de Europese equivalent van het abstract expressionisme, action painting en lyrische abstractie. Hij gebruikte de term informele kunst voor de anti-geometrische, anti-naturalistische en niet-figuratieve kunst van Enrico Donati, Lucio Fontana, Asger Jorn, Emil Schumacher en Antoni Tàpies.