Norman Bluhm (1921 - 1999)

Bluhm was een Amerikaanse schilder die behoorde tot de abstract expressionisten. Hij was een action painter. Zijn werk is nauw verwant met het tachisme en de lyrische abstractie. Doorheen zijn werk blijft de penseelstreek en het gebruik van kleur een constante.