Paul Sérusier (1863 - 1927)

Sérusier was een Franse kunstschilder die behoort tot het postimpressionisme. Sérusier wou niet de werkelijkheid schilderen, maar de indruk die de werkelijkheid naliet. Hiervoor gebruikte hij pure kleuren en een symbolische voorstelling. Hij tekende het object eerst in de vrije natuur om het vervolgens uit het geheugen na te schilderen in het atelier. Een beeld kon op doek subjectief of objectief vervormd worden door de emotie van de kunstenaar of om de ordening op doek niet in de weg te staan.

Gauguin had een grote invloed op Sérusiers schilderstijl met korte, fijne kwaststreken, eenvoudige contouren,  pure kleuren en schaduwloze figuren. Samen stonden ze aan de basis vanLes Nabis.

In 1896 verlaat Sérusier zijn oudere kleurtheorieë en ontwikkelt hij een kleurselectie gebaseerd op een ingewikkeld systeem van driehoeken. Kort gezegd werkt hij met een dominante kleur en haar complementaire kleur, een kleur tussenin en een dissonante kleur, gemaakt van een menging van de dominante kleur met wit. In 1921 publiceert hij zijn ideeën in een boek: ABC de la peinture.