Philip Guston (1913 - 1980)

Guston was een Amerikaanse kunstenaar wiens werk behoorde tot het abstract expressionisme, neo-expressionisme en Bad painting. Al in 1966 brak hij radicaal met het abstract expressionisme om cartoonachtig werk te maken. Zijn vroege werk wordt gekenmerkt door de weloverwogen, met korte penseelstreken aangebrachte verf. Zachte kleuren overheersen in zijn werk, en contrasteren met het agressieve, expressieve werk van de Kooning en Pollock.

Zijn werken uit de jaren tachtig behoren tot de Bad painting en drijven het karikaturale tot het uiterste.