Pieter Bruegel de Oude (ca. 1520 – 1569)

Bruegel was een Vlaamse kunstschilder en de vader van Pieter Brueghel de Jonge en Jan Brueghel de Oude. Hij was opgeleid door Pieter Coecke van Aelst. Bruegel maakte rond 1552 een reis naar Italië waar hij vooral landschappen schilderde. Onder invloed van Van Aelst schilderde Bruegel in Mechelse stijl met veel allegorieën, bijvoorbeeld scènes uit het boerenleven. Hij schilderde later ook taferelen geïnspireerd op de klassieke oudheid en bijbelse taferelen. 

Bruegel is ongetwijfeld de meest volledige landschapsschilder van zijn tijd. Hij schilderde de loop van de seizoenen natuurlijk en precies zonder een fotografische weergave te beogen. Zijn werk bouwt verder op de tradities van Hiëronimus Bosch, maar is uniek.