Raymond Duchamp-Villon (1876 - 1918)

Duchamp-Villon was een Franse beeldhouwer en de broer van Marcel Duchamp en Jacques Villon (Gaston Duchamp), twee bekende kunstschilders. Hij vernieuwde het kubisme en het futurisme met driedimentionale sculptuur. Samen met zijn broer Jacques en Marcel en de kunstenaars Kupka, Albert Gleizes, Jean Metzinger, Francis Picabia, Fernand Léger en Guillaume Apollinaire maakte hij deel uit van de Section d'Or.