Robert Rauschenberg (1925 - 2008)

Rauschenberg was een Amerikaanse kunstenaar die samen met Jasper Johns aan de basis stond van de pop artbeweging. Volgens hem waren de toeschouwer en de kunstenaar gelijkwaardig en moest de kunstenaar actief deelnemen aan het creatieve gebeuren. Rauschenberg evolueerde van abstract expressionist naar pop art kunstenaar. Kenmerkend zijn zijn assemblages. 

Robert Rauschenberg werd onder andere geïnspireerd door Andy Warhol en Jasper Johns. Zijn werk maakte deel uit van het neo-dadaïsme.