Roger Brown (1941–1997)

Brown was een Amerikaanse kunstenaar die deel uitmaakte van de Chicago Imagists. Net als de andere imagisten werkte hij in vertellende, stripachtige stijl.