Rogier van der Weyden (1399/1400 -1464)

Rogier van de Weyden was een kunstschilder die tot de Vlaamse Primitieven behoorde en met Jan van Eyck beschouwd wordt als de belangrijkste Nederlandse schilder van de 15e eeuw. Hij genoot zijn opleiding in het atelier van Robert Campin. Van der Weyden was in zijn tijd in heel Europa bekend en had opdrachtgevers tot ver buiten de grenzen. Hij was bovendien de vaste stadsschilder van Brussel. Toch kunnen we geen enkel werk met absolute zekerheid aan hem toeschrijven.

De kunstenaar schilderde vooral altaarstukken en portretten. Zijn meesterwerk waren de zogenaamde gerechtigheidstaferelen voor de raadszaal van het Brusselse stadhuis. Dit werk ging in 1695 verloren tijdens het bombardement van Brussel door de legers van Lodewijk XIV en kennen we alleen uit beschrijvingen en kopieën.

Het belangrijkste en invloedrijkste werk dat aan van der Weyden kan worden toegeschreven is de Kruisafneming dat zich vandaag in het museo del Prado in Madrid bevindt. De vorm, compositie, detaillering en het kleurgebruik zijn opmerkelijk. De schilderstijl van de figuren doet denken aan gepolychromeerde beelden, de bestudeerde compositie voegt dramatiek toe.