Shinkichi Tajiri (1923 - 2009)

Tajiri was een Nederlands-Amerikaanse beeldhouwer van Japanse afkomst. Hij werd opgeleid door Ossip Zadkine en Fernand Léger. Vanaf 1949 maakte hij hoogpotige gipsen fantasiewezens die doen denken aan het werk van Giacometti. Later maakt hij vooral junk-sculptures, samengesteld uit afgedankte machines en gevonden materialen. De kleine en grote knopensculpturen die hij sinds de tweede helft van de jaren zestig in papier mâché, hout, polyester of metalen buizen maakte, vormen een groot deel van zijn werk. Ze sluiten meer aan op de conceptuele kunst en het minimalisme.