Tiziano Vecelli (ca. 1487 - 1576)

Titiaan was één van de belangrijkste kunstschilders van de hoog-renaissance. Hij kreeg waarschijnlijk les van Gentile en Giovanni Bellini, maar lijkt ook sterk beïnvloed door Giorgione, hoewel deze niet formeel zijn leermeester was. Sommige werken die aan Giorgione worden toegeschreven, werden vermoedelijk na diens dood afgemaakt door Titiaan.

In 1516 volgde Titiaan Gentile Bellini op als officiële schilder van de Republiek Venetië, een functie die hij al eerder had geprobeerd over te nemen. Het grootste deel van het werk dat de kunstenaar maakte voor de Venetiaanse overheid is verloren gegaan tijdens de brand in het Dogenpaleis in 1577. In datzelfde jaar begon hij aan een van zijn beroemdste werken, de gigantische Tenhemelopneming van Maria in de Basilica di Santa Maria Glorioso dei Frari in Venetië. Hij werkte later voor de Habsburgse en Spaanse hoven.