Wilhelm Lehmbruck (1881- 1919)

Lehmbruck was een Duitse expressionistische beeldhouwer en grafisch kunstenaar. In het begin van zijn carrière bleef hij trouw aan de naturalistische stijl. Onder invloed van Rodin ontwikkelt hij vanaf 1911 een eigen expressionistische stijl. De werken die hij in de oorlogsjaren maakte worden als zijn beste beschouwd. Kenmerkend onderwerp in zijn kunst is de lijdende mens.