William Baziotes (1912 - 1963)

Baziotes was een Amerikaanse kunstschilder die werkte in abstract expressionistische stijl. Zoals Robert Motherwell en Arshile Gorky behoort hij tot de surrealistische kant van het abstract expressionisme. Onder invloed van het werk van Joan Miró begon hij in 1941 te experimenteren met technieken als automatisch schilderen en verdiepte zich in het synthetisch kubisme.