William Morris (1834 - 1896)

Morris was een Engelse ontwerper en de stichter van de Arts and craftsbeweging. Hij beschouwde industriële voorwerpen als van slechte kwaliteit en was voorstander van een heropleving van het ambacht. Daarom richtte hij Morris & Company op, een werkgemeenschap naar model van de middeleeuwse gildes. Voorwerpen moesten functioneel zijn, en de vorm moest steeds in relatie staan tot de functionaliteit.

Jammer genoeg waren zijn ambachtelijk gecreëerde voorwerpen te duur voor de werkende klasse.