William Roberts (1895 – 1980)

Roberts was een Engelse kunstenaar die deel uitmaakte van het vorticisme. Zijn werk werd beïnvloed door het postimpressionisme en het kubisme. Hij was een officiële oorlogsschilder.