Color field painting (1960)

Color field painting of Post Painterly Abstraction is een richting in het abstract expressionisme die rond 1960 in de Verenigde Staten ontstond. Kenmerkend zijn de grote composities in dun aangebrachte kleuren met homogene kleurvlakken die door contrast en wisselende kleurintensiteit een bepaald effect creëren. De expressie van kleur primeert op de expressie van de kunstenaar en staat lijnrecht tegenover de action painting. Deze kunstenaars willen dat de kleurvelden gevoelens bij het publiek opwekken, en niet de gevoelens van de kunstenaar weergeven. 

Mark Rothko wordt beschouwd als de voorloper van color field painting. Andere belangrijke vertegenwoordigers zijn Barnett NewmanH. Frankenthaler, Ad Reinhardt, Clyfford Still en Adolph Gottlieb.