Art Brut (1947 - 1985)

Art brut is een term die in 1947 werd gebruikt door Jean Dubuffet om de kunst van geesteszieken aan te duiden. Dubuffet had een afkeer van de gewone kunst en zocht naar een meer oprechte, minder oppervlakkige kunst. Dit vond hij terug in de werken van kinderen, geesteszieken en mentaal gehandicapten. Hun werken beelden vaak waanvoorstellingen, visioenen en angsten uit en bevatten een seksueel of religieus geladen symboliek. Ze komen uit het onderbewustzijn.

De term omvat nu het oeuvre van Dubuffet en heeft betrekking op zogenaamde outsider art. Andere kunstenaars die zich lieten inspireren door het werk van geesteszieken waren Picasso, Karel Appel, Paul klee en Salvador Dalí.