Fluxus (1961 - heden)

Fluxus is een kunststroming die ontstond in New York tijdens de jaren zestig en beeldende kunst verbond met muziek en theater. Het woord fluxus komt uit het Latijn en betekent zuiverende stroom. De term werd voor het eerst gebruikt door George Maciunas, de grondlegger van Fluxus. Fluxuskunstenaars probeerden kunst en het dagelijks leven bij elkaar te brengen. Ze wilden de kunst zuiveren van musea en elitaire kunstopvattingen en hielden theatrale opvoeringen, festivals en concerten. Tijdens deze performances brachten de kunstenaars hun ideeën over op het publiek. Deze momentopname was het eigenlijke kunstwerk.

Net als bij dada en happenings zijn er performances, maar is de rol en reactie van het publiek niet meer belangrijk. Net als bij pop art is er belangstelling voor het alledaagse maar wordt geen gebruik gemaakt van alledaagse opjecten.

Uit de Fluxus-beweging komen nieuwe kunststromingen voort zoals body art, conceptuele kunst, eat art, mail art en de performance. De meest belangrijke figuren van de fluxus beweging zijn Dick Higgins, Alisson Knowles, Yoshimasa Wada, La Monte Young, George Brecht, Yoko Ono, Nam June Paik, Dieter Roth, Daniel Spoerri, Ben Vautier, Wolf Vostell, Robert Watts en Emmett Williams