Body art

Body art is een vorm van kunst waarbij het menselijk lichaam centraal staat. Binnen de beeldende kunst ontstond de term body art in de jaren zeventig als omschrijving voor de kunstvorm die ontstond uit de conceptuele kunst en de performance. In body art wordt het lichaam van de kunstenaar het primaire medium waarmee hij fysieke grenzen opzoekt.

Onder andere Dennis Oppenheim heeft body art gemaakt.