Mail art (1970 - heden)

Mail art is een kunstvorm waarbij de communicatie op zich het medium is. Deze kunstenaars wisselen hun kunstwerken uit via de post en vermijden zo het traditionele circuit. Deze kunstvorm werd sterk beïnvloed door de fluxusbeweging en groeide enorm met de komst van het internet.

Ray Johnson wordt gezien als de pionier van deze kunststroming.