Futurisme (1909 - 1914)

De term futurisme komt van het Italiaanse futuro en betekent toekomst. Deze beweging is van oorsprong Italiaans en ontstond uit het kubisme. Hoewel de futuristen het kubisme afwezen, valt de overeenkomst tussen beide bewegingen niet te ontkennen. Enkele kenmerken van het futurisme zijn snelheid, energie, agressie, krachtige lijnen, vooruitgang en nieuwe technologie.

De Italiaanse schrijver Filippo Tomasso Marinetti schreef het eerste futuristisch manifest op 20 februari 1909. Het manifest wou een toekomst gedreven door strijd, aanval en beweging en richtte zich tot de arbeidersbewegingen. Het riep op tot revolutie en anarchie. Op 11 februari 1910 ondertekenden Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Gino Severini, Luigi Russolo en Giacomo Balla het Manifesto dei pittori futuristi. Datzelfde jaar schreven ze het techisch manifest La pittura futurista. Manifesto tecnico.

Het futurisme bleef bestaan tot in Italië de Eerste Wereldoorlog uitbrak. De meest bekende futuristische kunstenaars zijn Gino Severini, Giacomo Balla, Fortunato Depero, Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Gerardo Dottori en Marcel Duchamp. Ook René Magritte experimenteerde in het begin van zijn carrière met het futurisme.