Kinetische kunst (1950 - 1965)

Kinetische kunst is een kunststroming uit de jaren vijftig waarin beweging centraal staat. Deze stroming wordt beïnvloed door het dadaïsme en de op art. Victor Vasarely wordt beschouwd als één van de belangrijkste figuren. Na 1965 zijn optische en kinetische elementen hoe langer hoe moeilijker te scheiden.

Beweging in kunst is niet nieuw en werd al beschreven door de futuristen. Het Fietswiel (1920) van Marcel Duchamp is het eerste echt mobiele werk. Ook kunstenaars als Man Ray, Vladimir Tatlin, Naum Gabo, Aleksandr Rodtsjenko, Alexandre Archipenko, Oskar Schlemmer, Josef Albers, Laszlo Moholy-Nagy en Hans Richter waagden zich aan bewegende kunst.

Tot de meest bekende kinetische kunstenaars horen Jean Tinguely, Yves Klein, Jésus Rafael Soto, Vassili Takis, François Morellet, George Rickey, Gerrit van Bakel, Günther Uecker, Hans Haacke, Nam June Paik, Nicolas Schöffer, Panamarenko, Rebecca Horn, Yaacon Agam, Pol Bury en Cruz Diez.