Arte Povera (1967 - 1971)

Arte povera is Italiaans voor arme kunst.  Deze tak van het minimalisme is een overgang naar de conceptuele kunst en de land art. De Arte Povera zoekt naar eerlijke materialen om tot de essentie van de kunst te komen. De belangrijkste thema's zijn de wortels van de cultuur en energie.

De naam arte povera is afkomstig van de kunstkritikus Germano Celant die ook de eerste tentoonstellingen organiseerde. Ondanks de verschillende schilderstijlen zijn er meerdere overeenkomsten in het werk van deze kunstenaars. Ze leggen de nadruk op het ontstaans- of vernietigingsproces van het kunstwerk, wijzen het traditionele kunstobject af en vervangen het door alledaagse objecten, gebruiken ongewone materialen uit de natuur.

Arte povera is een niet-verhalende kunst. De kunstenaars willen enkel de werkelijkheid begrijpelijker maken. Tot de stroming behoorden vooral Italiaanse kunstenaars als Mario Merz, Kounellis, Pistoletto, Luciano Fabro, Gilberto Zorio, Penone, Paolini, Giovanni Anselmo, Cucchi en Chia.