Process art Movement (1965 -  heden)

Process art movement is een beweging waarbij het eindproduct, het kunstobject, niet het belangrijkste doel is. Het proces om tot die kunst te komen is dat wel. Het vindt zijn oorsprong in de dripping van Jackson Pollock en de kunst van de dadaïsten. Verandering en overgang zijn kenmerkende thema's in deze kunst, die nauw verwant is met environment art.

Deze kunstenaars stellen organisch materiaal als dode dieren, stoom, vet, ijs, graan, zaagsel en gras bloot aan de weersomstandigheden en natuurelementen. Net als in de arte povera wordt de natuur de kunstschepper. Tot de belangrijkste kunstenaars horen Eva Hesse, Bruce Nauman, Robert Morris, Richard Serra en Keith Sonnier