Neoplasticisme (1917 - 1944)

Het neoplasticisme of Nieuwe Beelding was een kunsttheorie die rond 1917 ontstond binnen De Stijl. De term betekende een nieuwe uitdrukking geven aan de werkelijkheid. Theo Van Doesburg stelde dat kunstwerken ontstonden uit idee of materie. Hij pleitte voor een kunst die alleen nog maar uit de idee zou ontstaan en wou alle kunst zuiveren van onnodige elementen die gebruikt werden om de esthetiek van het werk te bevorderen.

In tegenstelling tot Mondriaan, die de theorie trouw bleef tot aan zijn dood, stapte Theo Van Doesburg in 1924 over naar het elementarisme. Een andere belangrijke vertegenwoordiger was Georges Vantongerloo.