neue Sachlichkeit / Nieuwe Zakelijkheid (1918-1933)

Deze kunststroming is een stilistische reactie op het expressionisme. De term Neue Sachlichkeit werd geïntroduceerd door Gustav Friedrich Hartlaub in 1925. Kenmerkend voor de stijl zijn de emotieloze weergave van alledaagse onderwerpen en de voorkeur voor eenvoud. De stroming manifesteerde zich in de film, fotografie, architectuur en schilderkunst. Binnen de schilderkunst onderscheiden we het Verisme, Classicisme en Magisch realisme.

De kunst van het Verisme heeft aandacht voor maatschappelijke problemen en werd beïnvloed door het sociaal realisme. Kenmerkend zijn de apocalyptisch aandoende schilderijen. De belangrijkste vertegenwoordigers van deze kunst waren Otto Dix en George Grosz.

Het classicisme werd stilistisch beïnvloed door de post-futuristen en richtte zich op een academisch geschoolde techniek. Kenmerkend is de idealisering van Weimarrepubliek. Bekendste namen zijn Georg Schrimpf, Rudolf Dischinger en Alexander Kanoldt.

De kunstenaars van het magisch realisme ontwikkelen net als de classicisten een perfecte techniek. Kenmerkend voor hun kunst zijn de surrealistische elementen. Giorgio De Chirico is de meest bekende kunstenaar van deze stroming.