Cloisonnisme (1890 - 1904)

Het cloisonnisme is een postimpressionistische schilderstijl. Kenmerkend zijn de grote heldere kleurvlakken die door donkere contourlijnen worden gescheiden. In deze stroming is weinig aandacht voor perspectief. De naam werd afgeleid van de term cloisonné, een decoratietechniek voor vazen.

De Gele Christus van Paul Gauguin is één van de meest bekende werken in deze stijl. Ook Sérusier heeft cloisonnistische doeken gemaakt, hij maakte deel uit van Les Nabis