Purisme (1918 - 1925)

Het purisme ontstond als reactie op het kubisme en werd doorgevoerd in de schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur. Net als het Bauhaus wilden ze de kunst versmelten met industriële productie en standaardisering. Kenmerkend waren het doelmatig gebruik van technologie, overzicht en structuur en zuivere geometrie. Hoewel het purisme veel overeenkomsten had met het kubisme, wezen ze de individuele inbreng af, wilden ze het kubisme zuiveren van romantische en subjectieve elementen en stonden ze open voor wetenschap.

De term onstond naar aanleiding van hun eerste tentoonstelling in 1918 die de catalogus omschreef als Après le cubisme, le purisme. Na een ruzie tussen Ozenfant en Le Corbusier in 1925 ging de groep uit elkaar.

Amédée Ozenfant wordt beschouwd als de eerste purist, Le Corbusier was degene die de stijl doorvoerde in de bouwkunst. Zij zijn de belangrijkste vertegenwoordigers van het purisme.