Neo-Romanticisme (1915 - 1950)

Neo-romanticisme is een kunststroming in de muziek en beeldende kunsten die reageert tegen het abstracte expressionisme. Kenmerkend is de terugkeer naar romantische idealen en figuratieve schilderkunst. Deze stroming bloeit sterk na de beide Wereldoorlogen en richt zich op het uitbeelden van historische en nationale landschappen.

In tegenstelling tot de observatie van de naturalisten, voegen neo-romanticisten eigen gevoelens aan hun werk toe. Deze kunstenaars inspireren zich op de werken van romantische kunstenaars en landschappen. Ze reageren tegen de moderne wereld van machines, steden en welvaart.

Kenmerkende thema's zijn de perfecte liefde, utopische landschappen, ruïnes en de dood.