Symbolisme (1884 - 1904)

Het symbolisme was een reactie op het impressionisme en het sociaal-economisch realisme. De naam is afkomstig van het Symbolisch Manifest dat Jean Moréas schreef in 1886. De beweging wou een subjectieve zeggingskracht integreren in het kunstwerk en gebruikte daarvoor vaak mythologische en historische voorstellingen. De vrouw werd vaak voorgesteld als de belichaming van zinnelijkheid en seksualiteit.

Belangrijke symbolistische kunstenaars zijn Jan Toorop, Paul Gauguin, Gustave Moreau, Fernand Khnopff, Leon Spilliaert, Constantin Meunier, James Ensor en Gustave Van de Woestyne.