offsetdruk

Offsetdruk is één van de meest gebruikte druktechnieken en behoort tot de vlakdruk. De drukvorm bestaat meestal uit een dunne aluminium plaat die op fotografische manier belicht wordt. Nadien wordt de plaat bevochtigd en vette inkt aangebracht. De natte onbelichte delen stoten de inkt af, de belichte delen houden de inkt vast. Offsetdruk leent zich vooral voor hoge oplagen die snel gedrukt moeten worden. De meeste krantenpersen zijn gebaseerd op het offsetprincipe. Bij een CMYK-vierkleurendruk wordt het te bedrukken vel vier maal bedrukt.

Tegenwoordig onderscheidt men conventionele offsetplaten en computer-to-plate platen (CtPen). De eerste worden belicht met een sterke ultraviolette lamp, de tweede met een computergestuurde laserstraal. Digitaal belichte platen zijn goedkoper en leveren drukwerk van betere kwaliteit.