Lisenen

Lisenen zijn verticale, iets uit de muur springende stroken zonder voetstuk of bekroning. Ze hebben een decoratieve functie en geleden de muur.

U bent kunstenaar en wenst lid te worden van Mad Art? Dat kan!

Lid worden