Andre lhote (1885-1962)

Lhote was een Franse kunstenaar die deel uitmaakte van de fauvisten en later evolueerde naar het kubisme. Zijn werk werd beïnvloed door Afrikaanse en Egyptische kunst en het werk van Paul Gauguin. Lhote schilderde klassieke thema's als portretten, stillevens, interieurs, landschappen en havengezichten. Onder de kubisten heeft Lhote een eigen stijl. Zijn werk toont een prachtig en verfijnd koloriet. Naast de stilering valt zijn gebruik van onvermengde kleur op. Zijn werken zijn laten een constructieve inslag zien waarin de mens centraal stond.

In 1917 trad hij toe tot de synthetische kubisten rond Georges Braque en Juan Gris. André Lhote werd één van de leidende figuren van de retour à l'ordre in Frankrijk, een beweging die het kubisme vanuit de realiteit wil laten vertrekken en een strenge structurele vormgeving vooropstelt.

Het postkubisme van Lhote vertegenwoordigt een middenweg tussen abstractie en naturalisme.