Hans Vredeman de Vries (1527 – ca. 1607)

Hans Vredeman de Vries was architect, kunsttheoreticus, tekenaar, schilder, stadsplanoloog en vestingbouwdeskundige. Zijn boek Hortorum viridariorumque formae (1583) was de eerste prentserie in de westerse kunst die enkel aan tuinen was gewijd en lag aan de basis van de ontwikkeling van de Vlaamse tuinarchitectuur. Hoewel hij veel plannen maakte als architect, stedenbouwkundige, ingenieur en vestingbouwer, werden er slechts weinig uitgevoerd. Er is geen enkel bouwwerk bewaard dat met zekerheid aan hem kan worden toegeschreven.

Vredemans invloed op de architectuur van zijn tijd ging vooral uit van zijn rijk geïllustreerde publicatie. De kunstenaar is op de hoogte van de klassieke architectuurtheorie en liet zich inspireren door Vitruvius. Hij ontwikkelde zich gaandeweg tot een uitstekend perspectieftekenaar die mee de Italiaanse bouwstijl ten noorden van de Alpen introduceerde.