Hendrik Harmanus Peeters (1925)

Peeters is een Nederlandse beeldend kunstenaar die behoorde tot de Informele Groep en de Nulgroep, de Nederlandse tak van de Zerobeweging. Hij experimenteerde met licht en beweging door gebruik van water, spiegels, fonteinen en plastic. Zijn werk werd beïnvloed door Yves Klein, Fontana, Manzoni, Mack, Piene en Uecker.