Jacques Monory (1934)

Monory is een hedendaagse Franse schilder wiens werk behoort tot het neorealisme. Hij maakte een tijd deel uit van Figuration narrative, een stroming in 1965 die zich afzette tegen de abstracte schilderkunst.  Monory stelt het geweld aan de kaak en gebruikt actuele thema's. Zijn werken baden dikwijls in een koud, monochroom blauw.