Mogens Balle (1921 - 1988)

Balle was een Deense kunstschilder en schrijver die lid was van de CoBrAbeweging. Vanaf 1945 werkte hij in een abstracte stijl waarin fantasiefiguren voorkwamen. Na zijn CoBrAperiode werd zijn werk nog abstracter.