Otto Koloman Wagner (1841 - 1918)

Wagner was een Oostenrijkse architect en samen met Hoffman, Olbrich, Moser en Klimt één van de stichtende figuren van de Wiener Secession. Zowel Hoffmann als Olbrich waren zijn leerlingen. Wagner werkte in een typisch secessionistische ornamentiek.