Peter Klashorst (1957)

Klashorst is een hedendaagse Nederlandse kunstenaar die behoorde tot de neo-expressionisten en de Nieuwe Wilden. Midden jaren tachtig werd zijn werk abstracter, verdwenen de kleuren en sloot hij zich aan bij het neo-abstractionisme.  Hij was één van de oprichters van de groep After Nature die genres als naakt, landschap en stilleven deed herleven.