Théodore Géricault (1791 - 1824)

Géricault was een Franse kunstschilder uit de romantiek. Zijn werken zijn realistisch met een romantische theatraliteit. Zijn vroege werk verraadt invloeden van Rubens en een interesse in het weergeven van de menselijke emoties. Na zijn Italiëreis raakt hij gefascineerd door Michelangelo en de barok.

Samen met Delacroix behoort Géricault tot de meest belangrijke kunstenaars binnen de Franse schilderkunst van de 19e eeuw. Hun romantische werken tonen een maatschappelijk engagement dat dweept met de vrijheidsstrijd van het Volk. Hun voorstellingen van de oorlog staan lijnrecht tegenover het realisme van Courbet, Daumier en Millet en het classicisme van Ingres. Hun stijl verschilt heel erg van die van stijlgenoten als Caspar David Friedrich of van Philip Otto Runge.

Het bekendste werk van Géricault is Het Vlot van Médusa (1819). Dit doek was een schandaal op de Salon en betekent een belangrijke stap van het neoclassicisme naar de romantiek.