Vincent Willem van Gogh (1853 - 1890)

Vincent van Gogh was een Nederlandse postimpressionistische kunstschilder. Bij de ontwikkeling van zijn eigen stijl bestudeerde hij de werken van de impressionisten. Zijn palet werd lichter, zijn penseelvoering losser. Hij volgde de impressionisten bij de keuze van zijn onderwerpen: de cafés en boulevards van Parijs, het platteland langs de Seine. Via Seurat en Signac ontdekte hij de het pointillisme. Na zijn verhuis naar de Provence werden zijn werken helder van kleur en erg licht.

Zijn invloed op het expressionisme, het fauvisme en de vroege abstractie was enorm.