Abstract expressionisme (1946 - 1960)

Het abstract expressionisme was een Amerikaanse schilderstroming binnen de abstracte kunst van de 20e eeuw met New York City als bakermat. Deze stroming ontstond door de invasie van Europese kunstenaars die uitweken voor de Tweede Wereldoorlog.

Het abstract expressionisme werd beïnvloed door het kubisme, het expressionisme, het surrealisme en de abstractie van de Stijl en Kandinsky. De stroming creëerde nieuwe mogelijkheden voor de kunstenaar en liet hem toe zich te richten op de beeldende problemen van het schilderen, zonder zich te moeten bekommeren om het figuratieve. We onderscheiden twee grote stromingen: action painting en color field painting.

Tot de belangrijkste abstract expressionisten behoren Willem de Kooning, Barnett Newman, Jackson Pollock, Mark Rothko, Clyfford Still, Arshile Gorky, Adolph Gottlieb, Philip Guston, Franz Kline, William Baziotes, Helen Frankenthaler, Hans Hofmann, Lee Krasner, Robert Motherwell, Richard Pousette-Dart