Concrete Kunst (1930 - 1950)

Deze stroming wordt ook abstract geometrische kunst of constructieve kunst genoemd en kenmerkt zich door een strenge geometrische vormentaal met beperkt kleurgebruik. Kunstenaars stelden dat kunst volledig onafhankelijk van de werkelijkheid tot stand kwam en het kunstwerk zelf de werkelijkheid is. De term wordt door Max Bill geïntroduceerd. 

De schilders Piet Mondriaan, Theo van Doesburg en Alberto Magnelli zijn de meest bekende vertegenwoordigers.