Vorticisme (1912 - 1915)

Het vorticisme is een Engelse kunststroming die gekenmerkt wordt door geometrische abstractie, scherp omlijnde, tweedimensionale vormen en vlakke, heldere kleuren. Deze avant-garde groep werd in 1914 opgericht door Wyndham Lewis. Het vorticisme ontstond uit het kubisme maar evolueerde naar het futurisme.

De term vorticisme is afgeleid van het Latijnse vortex dat draaikolk of wervelwind betekent. In tegenstelling tot het kubisme waar de kubus het basismodel is, zijn in deze stroming holle en bolle vormen belangrijk. Tot de meest bekende kunstenaars horenLawrence Atkinson, Jessica Dismorr, Cuthbert Hamilton, William Roberts, Helen Saunders, Edward Wadsworth, Jacob Epstein en Henri Gaudier-Brzeska.