Rayonisme (1909)

In 1909 stelde Michail Larionov zijn doek Verre voor. Dit werk gaf aanleiding tot de term rayonisme. Larionov was beïnvloed door het kleur-en lichtgebruik van William Turner, maar verdeelde zijn figuratieve voorstelling in stralendiagrammen. Op het punt waar elke associatie met de realiteit verdwijnt, spreken we van rayonisme. Larionov streefde naar een kunst die verder ging dan abstractie. De naam ontleende hij aan het gebruik van stralen (rays) van contrasterende kleuren die lijnen van gereflecteerd licht voorstelden.

De beweging had een kort bestaan maar was van belang voor de ontwikkeling van de Russische abstracte kunst. Alleen Larionov en zijn echtgenote Nathalie Gontcharova hebben rayonistische werken gemaakt.