Giacomo Vignola (1507 - 1573)

Giacomo Barozzi da Vignola, vaak Vignola genoemd naar zijn geboortestad, was een belangrijk Italiaanse architect die samen met Palladio heeft bijgedragen tot de verspreiding van de bouwkundige ideeën van de renaissance in West-Europa. In 1536 bezoekt hij Rome om er nauwkeurige tekeningen te maken van Romeinse tempels voor een door hem geplande uitgave van Vitruvius' De architectura.

Hij werkte onder andere aan het hof van Fontainebleau en voor Paus Julius III. Deze laatste bracht hem in contact met Michelangelo, die zijn stijl sterk beïnvloedde. Na de dood van Michelangelo werkte Vignola diens twee kleinere koepels in de Sint Pieterbasisiek verder af.

Vignola's belangrijkste ontwerpen zijn de Villa Farnese in Caprarola en de kerk van de Jezuieten in Rome.