Surrealisme (1924 - 1940)

Het surrealisme ontstond als literaire stroming rond 1924, maar breidde zich uit tot de schilderkunst en beeldhouwkunst. Kenmerkend in deze kunst zijn het gebruik van fantasie, toepassing van vrije associaties en droombeelden. Deze kunstenaars werken in een hyperrealistische stijl maar maken onverwachte combinaties. Het surrealisme is een geestesstroming, er is geen stilistische eenheid tussen de verschillende kunstenaars.  Zo werkt Arp abstract, Miró herkenbaar maar niet realistisch.

De Franse schrijver André Breton schreef in 1924 het Manifeste du Surrealisme en gaf de stroming haar naam. De surrealisten waren teleurgesteld in het rationalisme en werden geïnspireerd door Freud.

Enkele bekende surrealistische kunstenaars zijn Hans Arp, Hans Bellmer, Salvador Dalí, Paul Delvaux, Leonor Fini, René Magritte, Max Ernst, Frida Kahlo, Joan Miró, Yves Tanguy, Paul Klee, Willem Wagenaar en Alberto Giacometti.