Christopher Wren (1632 – 1723)

Christopher Wren was een Britse wetenschapper en architect. Hij is vooral bekend vanwege zijn ontwerp voor St Paul's Cathedral, één van de weinige kathedralen in Engeland die gebouwd werden na de Middeleeuwen.

Zijn vakopleiding als architect gebeurde voornamelijk tijdens zijn bezoek aan Frankrijk waar hij onder andere Bernini ontmoette, de geschriften van Vitruvius, Alberti en Palladio las en de classisistische gebouwen van Inigo Jones bestudeerde.